Sunt din ce in ce mai dese momentele cand comunitatile de proprietari intalnesc un vecin care nu plateste taxa sau un serviciu comunitar, distrugand astfel coexistenta cordiala intre proprietari si provocand un dezechilibru. Dar, daca este cazul, ce ar trebui facut pentru a revendica plata acestei datorii?

Ce este asociatia de proprietari

O comunitate de proprietari este o entitate juridica compusa din numarul total de proprietari ai aceleiasi cladiri si este guvernata de reglementarile aplicabile si de statutele pe care le-au convenit.

Cele mai relevante consideratii juridice care trebuie luate in considerare in coexistenta comunitatii de proprietari sunt printre urmatorii parametri: o comunitate de proprietari se infiinteaza doar atunci cand sunt date urmatoarele circumstante care reglementeaza Legea Proprietatii:

Detinerea unui apartament, un apartament turistic, un studio, o camera, un depozit sau un garaj susceptibil de utilizare individuala intr-o cladire, dezvoltare sau complex. Co-proprietar, impreuna cu alti vecini, mai multe elemente comune, servicii sau facilitati ale aceleiasi cladiri, urbanizarea sau complexe ca scari, terase, verande, lifturi, piscina, curatare, amenajare a teritoriului, sisteme de alimentare, etc.

Nerespectarea regulilor impuse sau neplata cotelor de intretinere poate duce la un proces cu asociatia de proprietari.

Nici statutul, nici regulamentul privind regimul intern nu pot reglementa drepturi sau obligatii contrare prevederilor Legii privind proprietatea.

Normele interne se refera la aspecte legate de simpla functionare a serviciilor si de elemente comune ale comunitatii, cum ar fi orele de functionare ale incalzirii; programul de colectare sau utilizarea altor servicii comune, de exemplu gunoi, in timp ce Statutul reglementeaza drepturile si obligatiile legate de utilizarea cladirii, etajele sale si sediul, facilitatile, cheltuielile, administrarea si guvern, de conservare, de asigurare si reparatii etc.

Normele regimului intern nu pot modifica Legea Proprietatii orizontale, nici statutele. Cu toate acestea, sunt reguli interne care pot fi modificate in camerelor de proprietari, deoarece evolueaza viata comunitatii, fara conditie suplimentara ca acordul majoritatii, in timp ce Statutul, care completeaza articolele din titlu, necesita acordul parerea unanima a tuturor proprietarilor.

Consultati-va gratuit, in mod legal, indoielile legale unui avocat expert in comunitatile vecine pe ad-avocat.ro.

Proces cu asociatia de proprietari – litigiile dintre asociatii si locatari

In cazul neindeplinirii obligatiilor unui proprietar in veniturile comunitatii de proprietari, Legea privind proprietatea – si Legea privind procedura civila – stabilesc doua modalitati sau proceduri pentru a revendica debitorul:

Cum poate fi recuperata o datorie

Prima cerinta de a proceda la revendicarea unei datorii este ca asociatia insasi sa fie acord cu privire la consiliul de administratie atat a valorii datoriei, cat si a inceputului creantei. Incepand cu acel moment, debitorul va fi informat despre aceasta circumstanta intr-o maniera fiabila, precum si suma datorata. Daca nu a procedat voluntar la plata dupa cererea extrajudiciara, va fi initiata procedura judiciara.

Aceasta poate fi revendicata prin intermediul instantelor ordinare, angajand serviciile avocatului. In acest caz, cheltuielile sunt suportate de debitor daca judecata este total favorabila comunitatii.

In plus, exista posibilitatea de a proceda fara avocat si solicitant printr-o procedura cunoscuta sub numele de proces de plata.

Observatie: in cazul in care suma este mai mare, este necesar sa se angajeze serviciile pentru a solicita executarea pedepsei. Atunci cand suma este mai mica, puteti incepe procesul de executie fara serviciile lor, insa, in functie de evolutia cazului, este posibil ca in cele din urma sa trebuiasca sa recurgeti la ele.

Retineti ca inainte de a incepe procesul judiciar este obligatoriu:

-Desfasurati o intalnire a reuniunii proprietarilor in care se convine sa aprobe majoritatea lichidarea datoriei vecinului sau vecinului in cauza.
-Anunt in scris proprietarului implicat.

Cererea este depusa in instanta de domiciliul paratului, prezentand formularul impreuna cu documentatia indicata mai jos:

-Formularul de cerere, completat corespunzator.
-Certificatul de acord al consiliului de administratie cu aprobarea cuantumului datoriei, semnat de secretarul consiliului si cu aprobarea presedintiei comunitatii.
-Document care dovedeste notificarea cuantumului datoriei catre persoana care datoreaza suma.
-Document care acrediteaza statutul de presedinte sau administrator al comunitatii, insotit de autorizarea de a formula cererea.
-Justificarea cheltuielilor cauzate de cererea de plata anterioara.

Revendicarea datoriilor in comunitatea proprietarilor

Litigiile dintre asociatii si locatari se pot rezolva in intanta. Astfel, asociatia poate sa cheme in judecata, fie printr-un consilier juridic angajat/colaborator al asociatiei, fie printr-un avocat angajat, orice proprietar care refuza plata intretinerii, fiindca actiunea asociatiei de proprietari este scutita de taxa de timbru.